Pokiaľ nemáte vlastné 3D modely, alebo nemáte skúsenosti s modelovaním optimalizovaním pre aditívnu výrobu, náš tím konštruktérov vám pomôže a potrebné modely na základe dostupnej dokumentácie vytvorí. Pracujeme s PTC/Creo 5.0, ale vieme spracovať aj iné formáty CAD dát.