Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam s 3D tlačou, CAD modelovaním a rôznymi ďalšími súvisiacimi aspektami, vieme vám poskytnúť konzultácie a odborné poradenstvo v ľubovoľnej z týchto oblastí.