3D tlač poskytuje možnosti odľahčovania dielov pomocou vytvárania dutín, vyplnenia dutín rôznymi rebrovými štruktúrami pre zachovanie mechanických vlastností a podobne. Disponujeme najmodernejšími 3D softvérmi na úpravu modelov pre aditívnu výrobu.