Výhoda 3D tlače sa skrýva aj v možnosti digitálnej aplikácie značiek na povrch modelov. Predstavte si, že každý váš výrobok môže mať na sebe vlastný názov, sériové číslo, dátum výroby a podobne. Značky môžu byť priamo vložené na telo výrobku, alebo na doplnkovom odlomiteľnom štítku.