Špecifická technológia, ktorá je založená na princípe spájania práškového materiálu tekutým „lepidlom“. Prášok je nanášaný po vrstvách na celú tlačovú plochu a výrobok je vytvorený nástrekom kvapaliny, ktorá zlepí požadované plochy. Spoločnosť VoxelJet, ktorá vyrába v súčasnosti najväčšiu sériovú 3D tlačiareň (veľkosť tlačeného objektu až 1m x 2m x 4m) používa ako základný tlačový materiál kremičitý piesok a aplikuje svoju technológiu buď na tlač foriem na odlievanie kovových dielov, alebo na tlač veľkých umeleckých diel alebo architektonických modelov.

Za zmienku stojí aj technológia CJP (Color Jet Printing) od spoločnosti 3D Systems, ktorá umožňuje tlač plnofarebných výtlačkov z prírodných materiálov (práškov) na báze škrobu.

Výsledné výtlačky technológie Binder Jetting sú veľmi krehké, je možnosť ich po tlači impregnovať a výsledný produkt získa vyššiu odolnosť alebo vyššiu farebnú stálosť, ale mechanické vlastnosti sú stále v porovnaní s ostatnými technológiami slabšie.