;

Technológie

Za 30 rokov sa v oblasti 3D tlače vyvinulo veľa rôznych technológií a materiálov. V poslednej dobe množstvo inovácií prekračuje všetky rekordy z minulosti. Preto je dôležité rozumieť vašim potrebám a vybrať pre vašu aplikáciu najvhodnejšie riešenie.

Multi Jet Fusion

Multi Jet Fusion ako technológia uvedená na trh spoločnosťou HP, prináša skutočnú revolúciu pre 3D tlač funkčných výrobkov. Objavte novú technológiu, ktorá prináša výrazne kratší čas dodania, vysokú mieru detailov a excelentné mechanické vlastnosti pre funkčné prototypy aj sériovú výrobu

MJF

Multi Jet Fusion je technológia uvedená na trh spoločnosťou HP. Je príbuzná a v mnohom podobná SLS, avšak na spájanie plastového granulátu sa používa teplo aplikované fúznymi lampami s pomocou viacerých kvapalných činidiel tlačeným s rozlíšením 1200 dpi. Činidlá umožňujú spoľahlivé roztavenie a spätnú kryštalizáciu materiálu. MJF disponuje viacerými výhodami. Hlavnými sú vysoká kvalita a funkčnosť výtlačkov, vysoká produktivita tlače a s tým spojená nízka cena. Výsledné výrobky majú takmer izotropné mechanické vlastnosti, sú tesné voči úniku plynov aj kvapalín a vďaka použitým materiálom…

DMLS/SLM

Obe technológie SLM aj DMLS pracujú podobným spôsobom ako SLS, avšak ako vstupný materiál používajú namiesto polymerového granulátu jemný kovový prášok.

DMLS netaví prášok, ale ohrieva ho na teplotu blízku teplote tavenia, kedy dochádza k molekulárnym väzbám. Táto technológia sa využíva pre aditívnu výrobu zo zlatin.

SLM používa výkonný laser pre úplne roztavenie materiálu a tým vytvára homogénny výrobok. SLM pracuje s čistými kovmi.

SLA/DLP

SLA je prvá technológia 3D tlače vôbec, vyvinutá už v roku 1986. Využíva fotocitlivé polyméry (živice na báze epoxidu), ktoré vytvrdzuje UV lúčom. 

DLP je obdobná technológia SLA, kde vytvrdzovanie prebieha celoplošne, vždy celá vrstva súčasne. To je realizované prostredníctvom UV projektora.

Obe technológie sú charakteristické extrémne vysokou kvalitou povrchu. Technologicky vyžadujú tlač podpier, ktoré umožňujú dodržať rozmery a tvar výrobku. 

FDM / CFF

FDM je v súčasnosti najznámejšia a najrozšírenejšia technológia 3D tlače, kde sa taví plastová struna a prostredníctvom trysky je nanášaná na tlačovú podložku.

CFF je technológia patentovaná spoločnosťou Markforged, ktorá umožňuje spevniť základný plastový materiál vrstvením kontinuálnych vlákien kevlaru, sklenených alebo uhlíkových vlákien. Výsledkom sú kompozitné výrobky extrémne vysokej pevnosti.

Máte záujem o spoluprácu?

Kontaktujte nás