Oficiálny partner
Oficiálny partner

Architektonické
modely

Potrebujete urbanistický model alebo vizualizáciu interiérového dizajnu? 3D tlač prináša skutočný vietor aj do architektúry, pretože prepája digitálny a fyzický svet.

Architekti využívajú aditívne technológie hlavne na výrobu replík pre urbanistické a architektonické modely v ľubovoľnej mierke. Precízna kvalita spracovania, pevné a odolné materiály robia tieto repliky naozaj výnimočnými. CAD návrhy totiž poskytujú limitovaný pohľad na potenciálne stavby, pričom fyzické modely pomáhajú architektom v lepšom rozhodovaní, zhodnotení a odhalení prípadných dizajnových či statických nedostatkov.

Minimálne výrobné obmedzenia otvárajú priestor práve pre atypické prvky architektúry, ako napr. tvarové a dizajnové vonkajšie časti budov, ktoré môžu byť navyše ľubovoľne rozoberateľné, aby umožnili pohľad na jednotlivé poschodia alebo časti návrhu.

Modely je možné vyrobiť vrátane priľahlých zastavaných alebo nezastavaných plôch, ktoré sú súčasťou väčšieho návrhu. Tým získajú architekti komplexný pohľad na 3D dizajn, ktorý by zostal inak len návrhom.

Vizualizácia interiérového dizajnu umožňuje návrhárom, ako aj ich zákazníkom lepšie pochopiť dispozičné riešenie celého projektu. Presnosť výroby otvára priestor pre veľmi detailné prvky návrhu vrátane jednotlivých kusov nábytku a interiérových doplnkov, čo ešte zvýši celú pridanú hodnotu týchto vizualizácií.

Navyše nábytok a interiérové doplnky je možné vyrobiť samostatne, aby boli premiestniteľné v rámci fyzického modelu. Prípadne si dizajnér môže navrhnúť a vyrobiť celú paletu portfólia nábytku a doplnkov, ktoré bude opätovne  využívať pre lepšiu predstavu daného konceptu, či už samostatne alebo so zákazníkmi.

 

Máte ešte nejaké otázky?

Kontaktujte nás