Oficiálny partner
Oficiálny partner

SLA/DLP

SLA je prvá technológia 3D tlače vôbec, vyvinutá už v roku 1986. Využíva fotocitlivé polyméry (živice na báze epoxidu), ktoré vytvrdzuje UV lúčom. Existujú 2 konštrukčné riešenia, a to tlač, kde je výrobok produkovaný zvisle nahor (smerom z vaničky) alebo zvisle nadol (smerom do vaničky). Technológia je charakteristická extrémne vysokou kvalitou povrchu. Vzhľadom na nižšiu relatívnu produktivitu, je SLA vhodná pre využitie menšej pomernej časti tlačového objemu, avšak dokáže produkovať s vysokou konzistentnou kvalitou.

DLP je obdobná technológia SLA, kde vytvrdzovanie prebieha celoplošne, vždy celá vrstva súčasne. To je realizované prostredníctvom UV projektora. Vzhľadom na vysokú produktivitu, je DLP vhodná pre využitie väčšej pomernej časti tlačového objemu. Pri zúženom zaostrení projektora je možné vyrábať s vysokou presnosťou. Pri zaostrení na šírku celej tlačovej dosky klesá kvalita s rastúcou veľkosťou osvecovaných pixelov.

Obe technológie sú charakteristické tlačou výrobkov s podporami, ktoré umožňujú dodržať rozmery a tvar výrobku.

V čom je SLA/DLP jedinečná?

Vďaka malému priemeru zdrojového UV lúča 130 až 150 mikrometrov a výške vrstvy 25 až 100 mikrometrov, je možné technológiou SLA produkovať diely vo veľmi vysokej povrchovej kvalite a presnosti, jednou z najlepších spomedzi všetkých technológií 3D tlače. SLA aj DLP ponúkajú široké portfólio materiálov vhodné na rôzne aplikácie, napr. pre prototypovanie, funkčné výrobky s vysokou pevnosťou alebo flexibilitou, medicínu alebo pre výrobu odlievacích foriem. Výhodou je relatívne veľký tlačový objem, ktorý umožňuje tlačiť veľkorozmerné diely s vysokou kvalitou.

Zažite nevídanú presnosť a jemnosť detailov so širokým portfóliom materiálov.

 • Vysoká povrchová kvalita
 • Vysoká miera detailov
 • Vysoká presnosť výroby
 • Široké portfólio materiálov pre rôzne aplikácie
 • Kedy je SLA/DLP najvhodnejšia?

 • Vizuálne prototypy pre produktový dizajn a testovanie trhu
 • Prezentačné a dizajnové modely s vysokou mierou detailov
 • Prototypy s obmedzenými mechanickými vlastnosťami
 • Pozitívy pre výrobu odlievacích foriem pre vákuové liatie
 • Menšie výrobné série tvarovo zložitých dielov určených pre koncové použitie
 • Technické parametre

  ParameterHodnota
  Priemerný lead timeUž od 24 hodín, v závislosti od veľkosti dielu, počtu komponentov a rozsahu dokončovacích prác
  Presnosť tlače± 0,5%, najlepšie ±0,15 (pri menších relatívnych rozmeroch)
  Hrúbka vrstvynajmenej 25 mikrometrov
  Minimálna hrúbka steny0,4 mm
  Tlačový objem145 x 145 x 175 mm
  Kvalita povrchuDiely priamo po vytlačení sú charakteristické veľmi hladkým povrchom bez viditeľných stôp po vrstvení. Farba a miera transparentnosti závisí od voľby materiálu.

  Materiály

  Pre technológie SLA/DLP existuje niekoľko typov živíc, ktoré je možné využiť pre rôzne aplikácie:

  Formlabs Black – všestranný materiál čiernej farby, vhodný na prototypy aj funkčné diely. Vynikajúca kvalita povrchu priamo z tlačiarne, vyvážený pomer vlastností. Stiahni datasheet 

  Formlabs White– všestranný materiál bielej farby, vhodný na prototypy aj funkčné diely. Vynikajúca kvalita povrchu priamo z tlačiarne, vyvážený pomer vlastností. Stiahni datasheet 

  Formlabs Grey Pro– všestranný materiál vhodný na prototypy aj funkčné diely. Vynikajúca kvalita povrchu priamo z tlačiarne, vyvážený pomer vlastností. Stiahni datasheet 

  Ako funguje SLA/DLP?

  SLA/DLP technológie fungujú na princípe vytvrdzovania fotocitlivého polyméru (živice) prostredníctvom UV svetla. Energia obsiahnutá v UV svetle o špecifickom výkone a vlnovej dĺžke mení chemické vlastnosti a štruktúru termoplastu tak, že ho lokálne vytvrdzuje. Po dokončení vytvrdzovania každej vrstvy sa celý objekt odlepí od podložky, pretože chemickou reakciou sú pevne spojené. Následne sa nanovo zapolohuje a celý proces sa opakuje pre ďalšie vrstvy.

  Video demonštrujúce princíp a využitie technológie SLA:

  Máte ešte nejaké otázky?

  Kontaktujte nás