Oficiálny partner
Oficiálny partner

Prípravky a držiaky

V súčasnej dobe znižovania nákladov za účelom udržania konkurencieschopnosti, hľadajú firmy ďalšie možnosti zvyšovania efektivity výroby a jej procesov, pri zachovaní kvality a opakovateľnosti. Práve pri sériovej výrobe zohrávajú výrobné a upínacie prípravky kľúčovú úlohu.

Pre výrobu prípravkov a držiakov je kľúčové zefektívňovanie sériového obrábania. S aditívnymi technológiami kombinujete niekoľko benefitov súčasne: nízku hmotnosť prípravkov, okamžitú iteráciu dizajnu a výrobu extrémne zložitých tvarov.

Vo všeobecnosti výrobné prípravky prinášajú tieto benefity:

Keďže prípravky produkované aditívnymi technológiami je možné vyrábať s vysokou pevnosťou, tuhosťou a aj dostatočnou presnosťou, majú pozitívny dopad na všetkých 5 vyššie spomenutých aspektov.

Rýchlosť zavedenia prípravkov do výroby dokáže oceniť každá výrobná firma, ktorá zefektívňuje svoje procesy. Prestoje rôznych strojov alebo častí výroby sa môžu z dlhodobého, ale aj krátkodobého hľadiska veľmi negatívne prejaviť na celkovej produkcii a ziskovosti. S aditívnymi technológiami môžete rapídne znížiť čas dodania a ušetriť maximálnym využitím potenciálu výroby. Toto je jedna z hlavných výhod aditívnych technológií, kde je možné prejsť od návrhu k vyrobenému dielu prakticky do 24 hodín.

Prípravky je navyše možné odľahčiť, aby ste znížili nároky na fyzické zaťaženie operátorov a zlepšili ergonómiu ich práce. Dôležitý je fakt, že odľahčenie nie je za cenu vyšších výrobných nákladov, ako je tomu pravidlom pri konvenčných výrobných technológiách, ale práve naopak.

Na príklade držiaka senzoru v priemyselnom tlačovom systéme bol pôvovodne použitý konvenčne obrábavaný hliníkový blok s výslednou hmotnosťou 355g. Po topologickej optimalizácii dielu došlo k redukcii hmotnosti až o 93% na 23g. Výrobné náklady sú polovičné. Aj z hľadiska ekológie je toto riešenie výhodnejšie, pretože uhlíková stopa produktu je znížená až o 95%.

Odľahčenie okrem redefinovania dizajnu jednotlivých komponentov je možné zrealizovať spojením viacerých dielov zostavy do jedného celku, podobne ako na prípadovej štúdii našej spoločnosti, kde sme integrovali 14 konvenčných dielov celej zostavy len do 3 aditívne vyrábaných dielov. Zredukovali sme aj množstvo spojovacieho materiálu a znížili čas a náklady súvisiace s montážou zostavy.

Máte ešte nejaké otázky?

Kontaktujte nás