Obe technológie SLM aj DMLS pracujú podobným spôsobom ako SLS, avšak ako vstupný materiál používajú namiesto polymerového granulátu jemný kovový prášok. Na rozdiel od SLS, vysoký výkon a teplotné gradienty spôsobujú napätia vo výrobku, ktoré sa môžu prejaviť vo forme deformácií alebo aj prasklín. Preto sa používajú technologické podpory, primárne pre odvod tepla, ktoré sa po výrobe odstránia.

DMLS netaví prášok, ale ohrieva ho na teplotu blízku teplote tavenia, kedy dochádza k molekulárnym väzbám. Táto technológia sa využíva pre aditívnu výrobu zo zlatin.

SLM používa výkonný laser pre úplne roztavenie materiálu a tým vytvára homogénny výrobok. SLM pracuje s čistými kovmi.

Cenová ponuka online

V čom je DMLS/SLM jedinečná?

Vďaka tlačovému priestoru v inertnej atmosfére s aktívnym monitorovaním výroby, je možné dosiahnuť vysokú výrobnú presnosť. Výrobky dosahujú prakticky 100% teoretickú hustotu, čo znamená, že majú obdobné vlastnosti ako strojovo obrábané diely, prípadne odlievané diely alebo MIM. Veľkou výhodou je spracovanie atypických kovov a ich zliatin, ktoré nie sú dostupné alebo ľahko spracovateľné CNC technológiami.

Pracujte s kovmi a zliatinami bez tvarových a technologických limitácií.
 • Použitie atypických kovov a ich zliatin
 • Výroba komplexných tvarov s minimálnym odpadom materiálu
 • Mechanické vlastnosti obdobné so strojovo obrábanými dielmi
 • Odľahčené a topologicky optimalizované výrobky
 • Diely možno ďalej obrábať alebo zvárať

Kedy je DMLS/SLM najvhodnejšia?

 • Plne funkčné prototypy
 • Náhradné diely
 • Diely pre letecký a automobilový priemysel
 • Vstrekovacie formy a nástroje s interným konformným chladením
 • Špecializované chaldiče a výmenníky tepla
 • Biokompatibilné výrobky pre medicínu

Pre aké typy aplikácií sú technológie DMLS a SLM najvhodnejšie?

Technické parametre

Parameter Hodnota
Priemerný lead time Minimálne 5 až 8 pracovných dní v závislosti od zvoleného materiálu, veľkosti dielu, počtu komponentov a rozsahu dokončovacích prác
Presnosť tlače ±0,1 mm
Hrúbka vrstvy 10 až 100 mikrometrov
Minimálna hrúbka steny 0,4 mm
Tlačový objem 250 x 250 x 200 mm pre materiály nerezová oceľ 316L a AlSi10Mg
Ø 100 x 100 mm pre materiály nerezová oceľ 316L, AlSi10Mg, Inconel 718 a Ti64 stupeň 23
Kvalita povrchu Diely priamo po vytlačení sú charakteristické jemne drsným povrchom z vrchnej strany dielu a drsnejším zo spodnej strany dielu. Stopy po podporách je potrebné ručne opracovať

Materiály

Ťažko opracovateľné kovy a zliatiny s jedinečnými vlastnosťami teraz vyrobíte jednoducho práve aditívnymi technológiami.

Nerezová oceľ 316L - je štandardne používaná legovaná nízkouhlíková oceľ, ktorá je druhá najpoužívanejšia nerezová oceľ. Využíva sa okrem iného aj v zdravotníctve (chirurgická oceľ) alebo v potravinárskom priemysle. Je dostatočne pevná, tvrdá a je antikorózna. Stiahni datasheet 

AlSi10Mg - zliatina hliníku, ktorá kombinuje vysokú pevnosť a vynikajúce tepelné vlastnosti s nízkou hmotnosťou a možnosťou ďalšieho opracovania. Pre tieto vlastnosti, je táto zlatiana rozšírená v automobilovom, leteckom priemysle a automatizácii. Jej konkrétne využitie sú púzdra, časti motora, výrobné nástroje a formy. Stiahni datasheet 

Inconel 718 - jedná sa antioxidačný a antikorózny materiál vhodný pre extrémne podmienky, kde je vystavený vysokému tlaku a teplote. Keď sa materiál zahreje na určitú teplotu, vytvorí hrubú a konzistentnú antioxidačnú povrchovú vrstvu, ktorá zvýši povrchový stupeň ochrany materiálu. Stiahni datasheet 

Ti64 stupeň 23 - má vysokú húževnatosť a pevnosť na vzduchu aj v slanej vode. Má stabilnú pevnosť pri extrémne dlhej životnosti. Využíva sa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú únavovú pevnosť a húževnatosť. Je rozšírený primárne v leteckom a stavebnom priemysle, ako aj v medicíne pre výrobu implantátov. Stiahni datasheet 

Meraná veličina 316L Inconel 718 AlSi10Mg Ti6Al4V Stupeň 23
Pevnosť v ťahu (výtlačku bez tepelného spracovania) [MPa] 650 ± 50 950 ± 50 410 1140
Medza klzu (Rp0,2%) [MPa] 550 ± 50 630 ± 50 240 1050
Najväčšie pomerné predĺženie [%] 45 15 ± 2 5 ± 2 8 ± 2
Youngov modul pružnosti [GPa] 170 170 ± 20 70 ± 5 110 ± 5
Tvrdosť - 30 HRC 125 HB 37 HRC
Tepelná vodivosť (pri 20°C) [W/m*K] 16,2 11 145 6,8
Špecifická teplelná kapacita (pri 20°C) [J/kg*K] 500 450 900 580
Teplota tavenia [°C] 1380 1280 560 1650

Ako funguje DMLS/SLM

Video demonštrujúce princíp a využitie technológie DMLS: