Oficiálny partner
Oficiálny partner

Ukážky úspešných aplikácií HP Jet Fusion

Objavte ešte viac rozmanitých úspešných aplikácií technológie HP Jet Fusion, ktoré demonštrujú jej všestrannosť a inovačný prístup k prototypovaniu funkčných dielov.

Ložisková klietka Bowman

Materiál PH 11 má lepšiu odolnosť voči opotrebeniu ako pôvodný hliník, čo prinieslo zvýšenie zatažiteľnosti ložiska o 40% a predĺženie životnosti o 300%.

Kryty pre elektrické zariadenia

Vďaka technológii HP MJF a použitiu materiálu PA 12 je možné na mieru vytvárať kompaktné kryty elektronických zariadení s nízkou hmotnosťou aj v prachotesnom a vodeodolnom prevedení.

Držiak káblových zväzkov

Tento držiak konektorov káblových zväzkov pre automobily uľahčuje proces montáže káblových zväzkov. Vďaka technológii HP MJF sa znížili výrobné náklady a skrátil sa čas realizácie z týždnov na dni, v porovnaní s CNC obrábaním.

Konektory

Konektory pre automobilový priemysel vhodné na testovanie pri montáži káblových zväzkov. Materiál PA 12 umožňuje montáž kontaktných pinov natavením.

Konektor s odpružením

Súčasťou tohto konektoru je odpruženie vnútorného segmentu. Konektor sa skladá iba z jedného dielu a tlač takéhoto dizajnu je obtiažne dosiahnuť akoukoľvek inou výrobnou technológiou ako práve HP Multi Jet Fusion.

Pneumatický gripper

Diel vytlačený z jedného kusu slúži na uchopenie a premiestnenie výrobkov. Interakcia s obrábanými komponentami si vyžaduje nie len presný úchop, ale je tiež potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu či poškriabaniu obrobku.

Koncový efektor robota

3D tlač na mieru navrhnutých koncových efektorov umožňuje flexibilné prispôsobenie sa širokému spektru obrábaných komponentov, vedie k optimalizácii výkonu, skráteniu času uvedenia na trh a znižuje potrebu skladových zásob.

Upevňovač káblov

Pomôcka na upevňovanie káblových zväzkov v automobilovom priemysle. Technológia MJF umožnuje výrobu malých, ale zložitých – prepracovaných dielov s vysokou húževnatostou.

Upevňovač káblov

Pomôcka na upevňovanie káblových zväzkov v automobilovom priemysle. Technológia MJF umožnuje výrobu malých, ale zložitých – prepracovaných dielov s vysokou húževnatostou.

Klip senzora

Finálny výrobok z materiálu PP. 3D tlač vlastných klipov pre upevnenie senzorov umožnuje flexibilnú výrobu na mieru každej situácii, čo šetrí skladové miesto a znižuje závislosť na externých dodávkach.

Prieduch ventilácie

Technológia MJF umožnuje vytvoriť presné diely kombinujúce tvarované potrubie, vnútornú štruktúru a vonkajšiu mriežku do jedného celku bez nutnosti skladania, čo skracuje čas a znižuje náklady.

Kryt olejového filtra Addit-Ion

Vzhľadom na krátke termíny dodania projektov v automobilovom sektore je technológia HP Multi Jet Fusion ideálnou voľbou pre splnenie kvalitatívnych a časových očakávaní pri výrobe prototypov.

Vzduchové potrubie Oechsler

Zložitú geometriu potrubia s rozdielnym zakryvením je vďaka technológii HP Multi Jet Fusion možné vyrobiť rýchlo a efektívne, čo je ideálne pre sériovú výrobu.

Extrakčná hlavica

Hlavica na odsávanie nečistôt pri rezaní. Technológia HP MJF umožnila nahradiť komponent pozostávajúci z 8 dielov jediným výtlačkom o hmotnosti len 42 gramov. Výsledkom je redukcia nákladov o 95%, hmotnosti o 93% a časová úspora pri montáži.

Prietokový senzor Leitat

Kryt senzora so zatváracím vekom vytlačený z polypropylénu, ktorý sa vyznačuje vysokou chemickou odolnosťou a vďaka technológii Multi Jet Fusion je možné vytvárat odolné, vzduchotesné výtlačky.

90° Potrubie s ohybom

Funkčný prototyp pre rozvod kvapalín v automobilovom priemysle. Výhodou aplikácie je ohybnosť získaná TPA materiálom a harmonikovým kĺbom, ktorý nie je možné vyrobiť inou metódou.

Helyx dron

Telo drona bolo navrhnuté pomocou generatívneho dizajnu. Bol dosiahnutý znížený odpor vzduchu, znížená hmotnosť a schopnosť odolávať nárazom. Pri výrobe bol použitý materiál HP PA 11.

Kryt zariadenia

Dizajn krytu je navrhnutý tak, aby sa minimalizoval počet komponentov a tým aj čas potrebný na jeho zloženie. Vďaka technológii HP Multi Jet Fusion bolo možné v rámci krytu integrovať ventilacnú mriežku aj podpery pre elektroniku zariadenia.

Excentrický vibrátor

Ozubené prevody z materiálu HP PA12 sa vyznačujú svojou vysokou presnosťou a odolnosťou voči oderu. Životnosť takýchto ozubení je porovnateľná s tradične vyrábaným ozubením technológiou vstrekovania plastov.

Separátor para - kvapalina Oeschler

Táto konštrukcia spája zostavu dielov do jedného, aby sa zredukovali styčné plochy, čím sa zníži únik kvapalín a náklady na montáž. Veko je možné zvárať pomocou ultrazvukového zvárania na utesnenie zostavy.

Nádržka brzdovej kvapaliny Extol

Použitý materiál HP HR PP zabezpečuje vysokú odolnosť voči chemikáliam aj voči náročným prevádzkovým podmienkam. Uzavretie nádržky bolo riešené pomocou ultrazvukového zvárania plastov.

Rameno laserového merača Prometal3D

Optimalizácia dizajnu a 3D tlač HP MJF z materiálu PA 12 GB s prímesou skla priniesli redukciu hmotnosti ramena o 83%, čo umožnilo použitie menšieho robota a znížilo tak celkové náklady.

Kryt pre trasovanie káblov

Funkčné diely je vďaka technológii MJF možné vyrobiť podľa potreby aj do 24 hodín. Zníži sa tak závislosť na dodávkach od rôznych dodávateľov alebo potreba držať náhradné diely skladom.

Koncové rameno robota

Vďaka slobode pri dizajnovaní a materiálovým vlastnostiam HP PA 12 umožňuje technológia MJF výrazne znížiť hmotnosť koncového ramena a zvýšiť tak rýchlosť pohybu robota.

Kryty elektrického zariadenia

Vďaka technológii HP MJF a použitiu materiálu PA 12 je možné na mieru vytvárať kompaktné kryty elektronických zariadení s nízkou hmotnosťou aj v prachotesnom a vodeodolnom prevedení.

Lopatky turbíny Chris Shakal

Lopatky turbíny bolo možné vytlačiť v jednom kuse bez potreby dodatočnej montáže. Rýchla výroba prototypu skrátila vývojový proces a uvedenie finálneho produktu na trh.

Štítky pre rekuperácie Aerco

3D tlačené štítky nahradili pôvodné nálepky, ktoré bolo problematické presne umiestniť. Tlač štítkov v blistri zjednoduhšila ich inštaláciu, triedenie, ale aj proces farbenia a čistenia.

Funkčný diel pre automotive

Vďaka slobode pri dizajnovaní a materiálovým vlastnostiam HP PA 12 umožňuje technológia MJF výrazne znížiť hmotnosť koncového ramena a zvýšiť tak rýchlosť pohybu robota.

Galéria

Máte ešte nejaké otázky?

Kontakujte nás